Category Archives: Syömisvaikeudet

 • 0

Syömistaitoja tärinällä ja värinällä!

Category : Syömisvaikeudet

Syömispulmaisen lapsen toimintaterapiassa lapselle tarjotaan terapiatunnin aluksi keskushermostoa jäsentäviä aistimuksia koko kehon alueelle. Tämän jälkeen suun alueelle tarjotaan syvätuntoaistimuksia ja proprioseptiivisia (asento- ja liiketunto) aistimuksia erilaisilla suun motoriikkaa tukevilla leluilla ja tärinäaistimuksia tarjoavilla vibroilla. Yleensä vasta aivan terapiatunnin lopuksi siirrytään leikin kautta itse syömisen harjoitteluun

Vibraatio tukee syömistaitoja

Erilaisia oraalimotorisia leluja sekä vibroja voidaan käyttää myös kotona ja päiväkodissa syömistaitojen kehityksen tukemiseen. Vibroja voidaan käyttää esimerkiksi herättelemään suuta, lisäämään tietoisuutta suun alueesta tai vähentämään suun sisäistä yliherkkyyttä.

Vibraatio on voimakkaasti stimuloiva aistimus, joka

 • lisää tuntotietoisuutta suun alueella
 • rauhoittaa ja jäsentää yliherkkää reagointia
 • tarjoaa voimakkaan proprioseptisen aistimuksen

Vibraation käyttö

Vibraa voidaan käyttää poskille, huulille, kielelle ja ikenille sekä toki muuallekin keholle. Usein onkin tarpeen totutella tärinäaistimukseen kauempana kasvojen ja suun alueesta esim. koskettamalla vibralla käsivarsia tai jalkoja ja etenemällä sieltä hitaasti kohti suuta. Lasten kanssa tämä kaikki tapahtuu tietenkin leikin kautta.

Vibraatio ei kuitenkaan automaattisesti sovi kaikille lapsille. Juuri omalle lapsellesi sopivia neuvoja ja ohjeita vibraation käyttöön voit saada syömisvaikeuksiin erikoistuneelta toiminta- tai puheterapeutilta.

Erilaisia suun alueelle sopivia vibroja löydät mm. verkkokaupoista. Nämä alla olevat vibrat on saatu FunSense –verkkokaupasta (www.funsense.fi), joka on erityislasten leluja ja apuvälineitä myyvä yritys. Puruvibra on edullisempi vaihtoehto esim. kotikäyttöön. Terapiatyössä monipuolisempi on Z-vibe.

Puruvibra

Puruvibra on purentaa kestävä moottoroitu stimulaattori, jonka vahva puruosa ulottuu stimuloimaan myös leukoja. Puruvibra antaa tehokasta harjoitusta suun lihaksistolle ja sen värinä rentouttaa kasvojen lihaksia. Sen kirkkaat värit ovat lapselle usein houkuttelevia. Tätä vibraa voidaan käyttää mm.

 • lapsille, jotka tarvitsevat suun alueen aistipalautetta
 • lapsille, jotka tarvitsevat kasvojen lihasten harjoitusta
 • puremisen ja hampaiden narskuttelun vähentämiseen

ARK Z-vibe

ARK Z-Vibe on muovivarsinen oraalimotoriikan kuntoutukseen tarkoitettu vibraattori, jonka avulla voidaan lisätä suun alueen sensorista tietoisuutta sekä lihasten liikkuvuutta.

Stimulaattorin mukana tulee kulmikas Probe-kärki, jossa on nystyinen, juovikas ja kaksi sileää sivua. Laitteeseen on saatavilla erilaisia vaihdettavia kärkiä, jotka erityisesti terapiatyössä tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet kuntoutukseen. Z-vibeen vaihdettavia kärkiä löytyy mm.

 • erilaisia purentatuubeja ja -kärkiä
 • lusikkakärkiä
 • hammasharjapää

Kotikäyttöön löytyy myös erilaisia täriseviä puruleluja ja sähköhammasharjallakin saa tarjottua suulle tärinäaistimuksia.


 • 0
Lapsen aistisäätelyhäiriöt syödessä

Aistisäätely ja syöminen

Category : Refluksi , Syömisvaikeudet

Syömispulmien taustalta löytyy usein aistimusten käsittelyn ongelmia. Lapsi voi reagoida suun alueen aistimuksiin yliherkästi tai vaatia hyvin voimakkaan aistimuksen reagoidakseen (ns. alireagointi). Nämä sensoriset vaikeudet ilmenevät usein myös yhdessä jonkin muun ongelman kanssa (esim. refluksi, allergiat, autismin kirjon piirteet yms.) vaikuttaen lapsen syömiseen.

Syöminen on lapsen päivittäisistä toiminnoista sensorisesti vaativimpia. Kiinteää ruokaa syödessä, joka puraisulla muuttuu:

 • Näköaistimus (muoto muuttuu)
 • Kuuloaistimus (koostumus muuttuu)
 • Tuntoaistimus (koostumus muuttuu)
 • Makuaistimus (molekyylit rikkoutuvat)
 • Hajuaistimus (molekyylit rikkoutuvat)
 • Tasapainoaistimus (pään asento muuttuu, liikkuu)
 • Proprioseptiivinen aistimus (vastus muuttuu)

Kun lapsi reagoi yliherkästi aistimuksiin, suurimmat pulmat tulevat yleensä esiin juuri suun alueella ja syödessä.

Aistiyliherkkyys syödessä

Suun alueellaan aistimuksiin yliherkästi reagoivat lapset ovat usein hyvin valikoivia syöjiä. He ovat usein herkkiä ruoan lämpötilalle, koostumukselle, ulkonäölle ja maulle. He huomaavat pienimmätkin muutokset tutussa ruoassa. Heillä on yleensä herkkä yökkäysrefleksi ja he reagoivat voimakkaasti erilaisille tuoksuille ja hajuille. Monesti aistiyliherkät lapset myös välttelevät koskemasta ruokaan eivätkä vie sormiaan tai tavaroita suuhunsa.

Aistimuksiin alireagointi syödessä

Suun alueen aistimuksiin alireagoivat lapset puolestaan eivät useinkaan ole kovin tarkkoja ruoan maun tai koostumuksen suhteen. He saattavat tosin suosia erityisesti hyvin voimakkaita makuja.

Usein aistimuksiin heikommin reagoivat lapset vievät sormiaan ja tavaroita suuhunsa normaalia pidempään ja syödessään he saattavat tunkea suunsa liian täyteen ruokaa. Heillä on usein puutteellinen yökkäysrefleksi ja lapsi saattaa kuolata vauvaiän jälkeenkin.

He voivat myös vahingossa purra itseään poskeen tai kieleen syödessään. Syöminen on usein kokonaisuudessaan sotkuisempaa kuin keskimäärin saman ikäisillä lapsilla.

Aistisäätelyn tukeminen ruokaillessa

Lapsen aistisäätelyä voidaan tukea sekä ennen ruokailua että sen aikana. Huomiota tulee kiinnittää lapsen vireystilaan, jonka tulee olla sopiva ja olon jäsentynyt, jotta hän pystyy suoriutumaan itselleen haastavasta tilanteesta/toiminnasta (ruokailusta).

Ennen ruokailua lapselle voi tarjota aistisäätelyä tukevia ja keskushermostoa rauhoittavia toimintoja. Näitä ovat yleensä syvätuntoa tarjoavat toiminnat tai vastusta vastaan toimiminen (proprioseptiikka).

Aistiyliherkän lapsen kanssa on tärkeää kiinnittää huomiota myös ruokailuympäristön ärsykkeisiin (valot, äänet, värit jne.) etteivät ne ole kuormittamassa lasta entisestään.

Ruokailun aikana lapselle voidaan tarjota mahdollisuuksia rauhoittaviin tai vireyttä kohottaviin aistimuksiin. Keinoina voivat toimia mm. kaurapussi sylissä, jumppakuminauha tuolin jalkojen ympärillä, aktiivityyny tuolilla, pillillä juominen, kovien ja rouskuvien ruokien syöminen ruokailun aluksi jne.

Aistisäätelyhäiriön kuntoutus

Sensorisen integraation terapiassa työskennellään suoraan lapsen kanssa ja lisäksi tarjotaan ohjausta ja neuvontaa lapsen perheelle sekä muulle lähiympäristölle (esim. päiväkotiin).

Lapsella on usein syömisvaikeuksien taustalla aistisäätelypulmien lisäksi hahmotusvaikeuksia tai motorisen toiminnan suunnittelun ongelmia. Näihin pyritään vaikuttamaan syömisvaikeuksien kuntouttamisen ohella.

Jokainen lapsi on erilainen ja tarvitsee yksilöllisen suunnitelman syömisvaikeuksien helpottamiseksi ja kuntouttamiseksi. Terapeutti arvioi syömisvaikeuksien taustatekijöitä, lapsen ruokavaliota, lapsen vireys- ja tunnetilaa sekä selviytymisstrategioita ruokailun aikana ja suunnittelee näiden pohjalta sopivan lähestymistavan ja menetelmät kullekin lapselle yksilöllisesti.

Kuntoutuksen avulla ja lähipiirin tuella lapsella on mahdollisuus selättää syömisvaikeudet ja löytää ruokailuista ja syömisestä iloa!

Annukka