Lasten toimintaterapeutin palvelut

”Varsinkin lasten kohdalla kaikki todellakin vaikuttaa kaikkeen ja joskus pienikin muutos asioissa voi tuoda suuren helpotuksen arkeen.”


Allergianeuvonta (85 e / 60 min)

Onko lapsellasi ruoka-allergioita tai mietitkö voisivatko lapsesi oireet johtua allergioista? Onko erikoisruokavalioiden mukainen ruoanlaitto mielestäsi hankalaa?

Allergianeuvonnassa saat ohjausta ruoka- ja oirepäiväkirjojen pitämiseen sekä apua niiden tulkitsemiseen. Saat vinkkejä erikoisruokavaliotuotteiden valintaan ja käyttöön sekä ruoanlaittoon ja leivontaan. Imetysdieetin toteuttamiseen saat ohjausta ja tukea, tarvittaessa myös imetysohjausta. Saat myös vinkkejä lapsen olon helpottamiseen mm. vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan keinoin ja sensorisen integraation teoriaan nojaten.

VARAA AIKA


Suun toiminnallinen kuntoutus / kielijänneoperaation jälkeinen kuntoutus (120 e / 60 min)

VARAA AIKA


Happiest baby -ohjaus (75 e / 60 min)

Happiest baby on itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä. Se sisältää turvallisia ja toimivia keinoja itkuisen vauvan rauhoitteluun. Opit yksinkertaiset viiden ässän menetelmät, joilla 2 viikon – 3 kuukauden ikäisen vauvan rauhoittumisrefleksi aktivoituu.

VARAA AIKA


Refluksineuvonta (85 e / 60 min)

Onko lapsellasi refluksioireilua tai epäiletkö sitä? Onko hän kovin itkuinen? Onko syöminen vauvallesi hankalaa tai onko refluksioireilu hidastanut vauvasi motorista kehitystä?

Refluksineuvonnassa saat konkreettista ohjausta refluksin asentohoidon toteuttamiseen ja keinoja lapsen olon helpottamiseen mm. vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan keinoin ja sensorisen integraation teoriaan nojaten. Saat  käytännön vinkkejä refluksiarjesta selviämiseen sekä ohjausta oire- ja ruokapäiväkirjan pitämiseen ja apua sen tulkitsemiseen. Voit saada myös imetysohjausta ja tukea imetysdieetin toteuttamiseen. Saat keinoja lapsen motorisen kehityksen (mm. vatsamakuu) tukemiseen sekä neuvoja univaikeuksien helpottamiseen.

VARAA AIKA 


Uniohjaus (120 e / 60 min)

Uniohjaus allergisille, refluksioireileville ja aistisäätelypulmaisille (sis. vastaanottokäynnin sekä seurannan puhelimitse/sähköpostitse)

Allergiat, refluksioireilu sekä aistisäätelypulmat aiheuttavat usein vauvoille ja lapsille uniongelmia. Nukahtaminen ja unessa pysyminen on vaikeaa ja yöheräilyjä on tiuhaan. Oireilevaa lasta ei tule ns. unikouluttaa, mutta lapsen unta voi silti tukea. Monesti univaikeudet myös jäävät vaikka oireilu olisikin jo helpottanut.

Uniohjauksessa saat lempeitä keinoja tukea lapsen unta mahdollisen oireilun puitteissa. Yhdessä löydämme teille sopivat tavat päivärytmiin, nukkumisjärjestelyihin, iltarutiinien toteuttamiseen ja yöheräilyiden hoitamiseen. Saat myös konkreettisia keinoja auttaa lasta rauhoittumaan sensorisen integraation ja vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan menetelmin.

VARAA AIKA


Aistisäätelyhäiriöt (120 e / 60 min)

Reagoiko lapsesi hyvin herkästi erilaisiin aistiärsykkeisiin tai epäiletkö hänellä aistisäätelyhäiriötä? Eikö lapsesi pidä sylissä olemisesta tai ärtyykö vauvasi normaalista käsittelystä? Ovatko siirtymätilanteet lapsellesi hankalia? Onko hän hyvin valikoiva vaatteidensa tai syömistensä suhteen?

Aistiyliherkkyys voi hankaloittaa lapsen arkea ja kehitystä monin tavoin. Vastaanotolla saat käytännönläheistä tietoa sensorisesta integraatiosta, konkreettisia ohjeita ja keinoja lapsen aistisäätelyn tukemiseen sekä vinkkejä ja toimintatapoja arjen haastavista tilanteista selviämiseen (mm. siirtymätilanteet, pukemiset, pesut, ruokailut, lepo, leikki- ja ryhmätilanteet). Lapsen pulmien ymmärtäminen ja oikeanlainen huomioiminen arjessa kantavat pitkälle. Jo pienetkin muutokset toimintatavoissa voivat tuoda huomattavan helpotuksen lapsen hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen.

VARAA AIKA


Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta (60 e / 60 min)

Onko vauvasi kovin itkuinen? Onko hänellä vatsavaivoja tai hankaluuksia saada nukuttua? Voit helpottaa hänen oloaan vyöhyketerapeuttisella vauvahieronnalla.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta on lempeä ja tehokas hoito vauvojen moniin vaivoihin. Se rentouttaa ja rauhoittaa levotonta ja itkuista vauvaa, helpottaa vatsavaivoja ja kehon jännityksiä sekä tuo apua unipulmiin. Hoito on vauvalle miellyttävää ja tukee lapsen luonnollista kasvua ja kehitystä. Itkuisen ja levottoman vauvan olo helpottaa yleensä 2-4 hoitokerran jälkeen. Jokaisella käynnillä annetaan myös vanhemmille ohjeita kotona toteutettavaan vauvan hierontaan.

VARAA AIKA


Imetysohjaus (95 e / 60 min)

Imetysohjauksella tuetaan äidin ja vauvan hyvinvointia. Ohjausta kaivataan yleensä itselle sopivien imetysasentojen löytämiseen, vauvan hyvän ja tehokkaan imuotteen saamiseen, maitomäärän lisäämiseen, lisämaitojen purkamiseen sekä muihin erilaisiin imetyksen pulmatilanteisiin. Myös kotikäynnit. Yhdessä löydämme oikeat keinot juuri teidän tilanteeseenne!

VARAA AIKA


Kehityksen tukeminen (120 e / 60 min)

Onko sinulla huolta lapsesi kehityksestä? Onko hänellä hankaluuksia selviytyä päivittäisistä toimistaan (esim. pukeutuminen) ikäistensä tavoin? Onko hänen liikkumisessaan kömpelyyttä ja joustamattomuutta? Onko hänellä hankaluuksia kädentaidoissaan? Onko piirtäminen ja saksien käsittely hänelle työlästä? Ovatko siirtymätilanteet hänelle vaikeita? Reagoiko hän hyvin herkästi erilaisiin aistimuksiin?

Vastaanotolla saat ohjausta ja konkreettisia neuvoja lapsen kehityksen tukemiseen. Saat leikki- ja toimintavinkkejä sekä toimintatapoja arjen tilanteisiin lapsen liikunnallisten taitojen, leikkitaitojen, aistisäätelyn, käsien käytön ja nähdynvaraisen hahmottamisen tueksi.

VARAA AIKA


Syömisvaikeudet (120 e / 60 min)

Onko lapsellasi syömisvaikeuksia? Pulmia imetyksessä tai karkeampiin ruokiin siirtymisessä? Onko hän kovin valikoiva syömisissään? Tarkka ruoan lämpötilan, koostumuksen, tuoksun tai maun suhteen? Onko lapsesi kovin epäileväinen uusien ruokien ja makujen suhteen? Aiheuttavatko syömistilanteet stressiä lapselle tai vanhemmille?

Syömisvaikeuksien taustalta löytyy usein refluksi- ja/tai allergiaoireilua, aistisäätelyn pulmia (mm. suun alueen yli- tai aliherkkyyttä) tai epämiellyttäviä kokemuksia liittyen syömiseen tai suun alueelle tehtyihin toimenpiteisiin. Lääketieteellisten syiden pois sulkeminen on ensisijaista, mutta apua syömisvaikeuksiin löytyy myös muutoin.

Tarjoan apua miettiessäsi, onko lapsesi syömispulmissa kyseessä ns. normaali nirsous vai syömisvaikeus. Saat ohjausta ja konkreettisia keinoja lapsen syömisvaikeuksien selättämiseen pohjautuen sensorisen integraation teoriaan, SOS-lähestymistapaan (Sequential Oral Sensory Approach to feeding), Get Permission to feeding – ja STEPS+ -menetelmään (Supportive Treatment of Eating in PartnershipS).

Tavoitteena on luoda ruokailuista mukava yhteinen hetki koko perheelle, tukea lapsen aistisäätelyä, harjoittaa mahdollisia puutteita suun alueen motoriikassa ja laajentaa lapsen mahdollisesti suppeaa ruokavaliota.

VARAA AIKA 


Etävastaanotto (120 e / 60 min)

Sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuva vastaanotto. Allergia- ja refluksineuvontaa, ohjausta syömisvaikeuksiin, aistisäätelypulmiin sekä univaikeuksiin. Hyvä vaihtoehto, mikäli matka vastaanotolle on pitkä tai paikalle on muusta syystä vaikeaa päästä. Myös vastaanoton jälkeiseen jatkohoitoon.

VARAA AIKA